90x90logo.gif (4268 bytes)

曹氏

026

歷史來源 「曹」源出 , 曹是為中國最古老的姓氏之一 ;

一 ; 古代曹姓的後裔,在公元前十一世紀周武王克商後,受封於邾國 (今山東鄒縣 ) ,後被楚國所滅,其子孫或為朱氏,或為曹氏。

二 ; 出自「姬」姓。以國為氏。文王第十三子叔振鐸,受封於陶丘。後被宋國所滅,其國人以「曹」為氏。

三 ; 據《新唐書》,為少數民族「昭武九姓」(見「何」氏)之一。隋唐時期,西北突部落建有康居國,其支庶分出小國「曹」國,在今烏玆別克斯坦撤馬爾罕東北部。其族人有入中原定居者,於漢族融合,用漢姓「曹」

 

 

 

 
家族名人 曹參 (?∼前190)

字敬伯,漢初沛人。與蕭何同佐高祖定天下,封平陽侯,繼蕭何為相,一遵蕭規。卒諡懿。

曹娥 (130∼143)

東漢上虞人。其父溺死於江中,不得屍骸。娥時年十四,沿江號哭十七晝夜,投江而死。經五日,抱父屍浮出。世傳為孝女。

曹操

曹丕(187∼226)

字子桓,三國時魏武帝之子。漢建安十六年為五官中郎將,兼副丞相。父卒,嗣為丞相。建安二十五年代漢即帝位,在位七年。性好文學,博聞強識。作有典論及詩賦函札百餘篇。卒諡文帝。

曹植 (192∼232)

字子建,三國時魏武帝第三子,文帝之弟。十歲能屬文,甚得武帝寵愛。文帝立,忌其才而不重用,封陳王。植才思捷,詞藻富麗,尤長於詩。六朝詩人多受其影響,謝靈運嘗言:天下才共一石,子建獨得八斗。卒諡思,世稱為陳思王。著有曹子建集十卷。

曹雪芹 (1719∼1764)

名霑,字夢阮,號芹溪、芹圃,清漢軍正白旗人,曹寅之孫。工詩善畫。本世家子,後家道中落,因追懷往昔,相傳著《紅樓夢》八十回,未成病卒。高鶚為續作四十回,合為一百二十回,盛行於世。

曹國舅

傳說中的八仙之一。學道山巖間,遇鍾離權、呂洞賓二仙而得道。因相傳為宋曹太后之弟,故稱為曹國舅。

地望分布 安徽焦郡,江蘇彭城郡,山東高平郡,山東巨野郡。

郵傳千里    中華帝國興亡史    中華百家姓    

一休禪堂    翰林別院    一葉留言

Disclaimer @ Copyright send comments and questions to

 webmaster@greatchinese.com