90x90logo.gif (4268 bytes)
吳氏 

006

   
歷史來源  「吳」源出有三。

一 ; 出自「姬」姓,以國名為氏,古公亶父的長子太伯出奔江南建都於梅里 (江蘇無錫) 號稱勾吳,武王滅商後太伯的三世孫周章為諸侯。至前473年為越王勾踐所滅。子孫以國名為氏。

二 ; 古公之子虞仲的後裔,虞通吳故為姓。

三 ; 齊魯一帶的吳姓,多為壽夢第四子吳季禮之後。

 
   
家族名人  吳王

吳起 (前440∼前381)

戰國時衛人。仕魏文侯,領兵擊秦,拔五城,拜西河守。後被譖奔楚,為楚悼王相,楚日益強盛。因主張廢公族之疏遠者以養戰士,遂招怨貴戚大臣,後被射死。李克亦稱起貪而好色,然用兵,司馬穰苴不能過。著有「吳子六篇」。

吳承恩 (?∼西元1582)

字汝忠,號射陽山人,明淮安山陽人。約生於孝宗弘治十三年。性敏多慧,博極群書,詩文雅麗。嘉靖二十三年貢生,授長興縣丞,隆慶初,歸山陽,放浪詩酒。身後詩文多散失,邑人邱正綱編纂成射陽存稿四卷,續稿一卷。復善諧劇,著雜記數種,名震一時,尤以《 西遊記 》一書,為明人四大奇書之一,最為膾炙人口。

吳三桂 (1612∼1678)

字長白,明末清初高郵人。崇禎年間,以總兵鎮山海關,李自成陷京師,奪三桂愛妾陳圓圓,三桂乃引清兵入關,破自成,清遂入主中國。三桂受封為平西王,鎮雲南。後叛清,自稱周帝,旋病死。

  
  
  
  
  
  
    
地望分布  江蘇𨒂陵郡 
    
    
    
    

郵傳千里    中華帝國興亡史    中華百家姓    

一休禪堂    翰林別院    一葉留言

Disclaimer @ Copyright send comments and questions to

 webmaster@greatchinese.com